Ludovik (:M@nivelle:) Dornez

Ik ben Ludovik, geboren in de Belgische Westhoek, Vlaming maar ook een beetje Waal, Belg maar ook een beetje Fransman. Nederlandstalig, maar ook Franstalig…
als een vagebond altijd op zoek naar mensen
met het hart op de juiste plaats.
Welkom bij de Manivelle, de heerlijke speeltuin die ik voor mezelf heb aangelegd, mijn broodwinning ook als kleine zelfstandige.
Je suis Ludovik, né au Westhoek Belge, Flamand mais aussi un peu Wallon, Belge mais aussi un peu français. Néerlandophone, mais aussi un peu Francophone…
comme un vagabond, toujours à la recherche des gens
qui ont le cœur au bon endroit.
Bienvenue chez la Manivelle, le terrain de jeu que je
me suis créé, aussi mon gagne-pain comme
petit indépendant

Met mijn Manivelle neem ik je mee op ontdekkingsreis
langs Vlaamse en Franse wegen en onderweg pikken
we de levensverhalen op die in de oude stenen zijn gegraveerd, die onder de landschappen zijn verborgen.
In de wintermaanden sudderen de verhalen nog wat na,
dan komt ik je verwarmen met kleine en grote histories.
Maar wie getrouwd is met Frankrijk, wil zo nu en dan
een maitresse. Noorwegen bijvoorbeeld of
Zuid-Afrika en Oeganda. 
Avec ma Manivelle nous partons ensemble le long
des routes flamandes ou françaises à la découverte
des histoires qui sont taillées dans les vielles pierres,
qui sont cachés dans les vieux paysages.
En pendant l’hiver les histoires continuent à mijoter, 
je viens animer votre soirée autour des
petites et grandes histoires.
Mais comme tout ceux qui aiment la France, j'ai mes
quelques maitresses: Norvège par exemple ou l'Afrique
(Afrique du Sud et Ouganda)

Manivelle dompelt je onder in de taal van mijn vader
– het Nederlands en het Vlaams
en ook in de taal van mijn moeder – het Frans.
Ik geef cursussen Nederlands aan Franstaligen met 
als enige bedoeling zo vlug mogelijk in het 
Nederlands en Vlaams aan de slag te kunnen. 
Ik vertaal en hertaal voor u alle Franse teksten naar
goede leesbare teksten in het Nederlands.
Manivelle vous plonge dans la langue de mon père 
– le néerlandais et le flamand –
et aussi dans la langue de ma maman – le français.
Je donne des cours de néerlandais aux francophones,
avec comme seul objectif - de se debrouiller aussi vite
que possible en néerlandais et flamand.
Je traduis et re-écris des textes en français
pour en faire des textes bien lisibles en Néerlandais.

Mij volgen is niet altijd evident (eerlijk gezegd
heb ik ook soms moeite om mij te volgen). 
De makkelijkste manier om altijd op de hoogte te blijven
is via de maandelijkse nieuwsbrief van Manivelle. 
Ik zit ook of facebook - instagram. 
Me suivre? Ce n'est pas toujours évident (parfois
j'ai des difficultés à me suivre moi-même).
La façon la plus facile c'est en s'inscrivant à 
la lettre d'infos mensuelle de la Manivelle.
Vous pouvez aussi me suivre sur facebook - instagram. 

image-222021-IMG_20160126_100354.w640.jpg