Duinkerke - Leffrinkhoucke - Zuydcoote - Malo-les-Bains - Rosendaël 

Hoe? met auto of autocar - met fiets (20 à 30 km) 
Trefwoorden: Duinkerke en zijn voorsteden - Duinkerke met zijn haven - Leffrinkhoucke, strand van mei/juni 1940 - Malo-les-Bains, badstad voor de rijke Rijselnaars rond 1900 -  Rosendaël, boerendorp achter de duinen - de bijzondere geschiedenis van Zuydcoote - de rol van de armateurs in een stad als Duinkerke 
Extra's - In Duinkerke en omgeving zijn heel wat mogelijkheden om iets te eten of te drinken.
Uitbreiding - De haven van Duinkerke ligt in het verlengde.  
Duinkerke heeft gebloeid en gebroeid gedurende eeuwen en daarrond is een hele agglomeratie gegroeid. De haven van Duinkerke heeft een aantal mensen steenrijk gemaakt, de armateurs, zij waren de eigenaars van de schepen, eerst van de islandvaarders, later van de koopvaardijschepen. Hun immense fortuin hebben sommigen besteed aan het verdienen van hun hemel, overal poppen hospitalen en sanatoria uit de grond. Anderen speelden het klaar om een dorp naar zich te laten noemen. In Malo les Bains nodigde Gaspar Malo de finefleur van de Franse architecten uit in een soort ongeschreven competitie voor 'het meest opvallende huis van de kust'.
Rosendael heeft dan weer een heel ander karakter: het boerendorp dat moest zorgen dat de havenstad pataten en kolen kon eten, een klein moeras achter de duinen dat doet denken aan Saint Omer, vandaag het centrum van de chrysantenkweek.
Via deze rondrit ontdekken we verschillende aspecten van de westelijke kant van die grote agglomeratie die Duinkerke is geworden.